EN PL
  • Poszukiwanie majątku

  • Windykacja

    Przedsiębiorstwa na całym świecie borykają się z problemami niezapłaconych faktur, co często ma wpływ na płynność finansową, a nawet reputację firmy. Wiele zależy od czasu reakcji na zachowania dłużnika. Planujemy efektywnie każdy etap procesu windykacji.

    Zdobywane od 2010 roku doświadczenie w odzyskiwaniu należności pozwala nam na przeprowadzenie każdej sprawy szybko i skutecznie. Podchodzimy do procesu indywidualnie i elastycznie, wykorzystując wszelkie możliwe drogi kontaktu z dłużnikiem przy zachowaniu relacji biznesowych Naszych Klientów. Po wyczerpaniu możliwości odzyskania należności na etapie polubownym, świadczymy kompleksowe usługi w zakresie prawa gospodarczego. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi w celu uzyskania tytułu wykonawczego. W dalszym ciągu możemy prowadzić mediacje z dłużnikiem oraz równocześnie nadzorować poprawność przebiegu procesu sądowego.

  • Egzekucja