EN PL
  • Poszukiwanie majątku

    Docieramy dyskretnie do istotnych informacji o faktycznym stanie majątkowym dłużnika.  Sprawdzamy wiarygodność finansową przyszłego kontrahenta lub partnera biznesowego. Upraszczamy wszczęcie postępowań windykacyjnych za pomocą wywiadu gospodarczego. Weryfikujemy stan zadłużenia oraz dotychczasową działalność. Dokonamy rzetelnych analiz zebranego materiału dowodowego na potrzeby procesowe, aby skutecznie reprezentować naszych Klientów w postępowaniach windykacyjnych oraz egzekucyjnych.

  • Windykacja

  • Egzekucja