EN PL
  • Poszukiwanie majątku

  • Windykacja

  • Egzekucja

    Wiemy, jak ważne są finanse dla naszych Klientów, dlatego chcemy stać się dla Nich podporą w biznesie lub kolejnym mocnym filarem.

    Podstawą do prowadzenia postępowania egzekucyjnego jest posiadanie tytułu wykonawczego. Podejmujemy się również spraw trudnych, w których wydano postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności. Czynności komornicze wspomagamy dodatkowymi informacjami pozyskanymi przez windykatorów terenowych na etapie windykacji polubownej, od detektywów, a także z zewnętrznych baz.