EN PL
  • Poszukiwanie kapitału i projekty inwestycyjne

  • Wehikuły finansowe i inwestycyjne

    Tak jak różne są biznesy, tak różne są formy finansowania, a co za tym idzie odmienne formy prawne tego finansowania oraz jurysdykcje, z których podmioty finansujące mogą pochodzić.

    Naszym Klientom pomagamy w znalezieniu najwłaściwszej formy pozyskania finansowania zewnętrznego, a także wdrożenia odpowiedniej struktury dla przyjęcia finansowania lub jego wykorzystywania. Dzięki naszym usługom Klienci mogą korzystać z dostępu do zagranicznych instytucji finansujących, funduszy inwestycyjnych, środków pochodzących od prywatnych inwestorów, trustów zakładanych według prawa common law oraz fundacji prywatnych.