EN PL
  • Poszukiwanie kapitału i projekty inwestycyjne

  • Wehikuły finansowe i inwestycyjne

  • Planowanie podatkowe i zabezpieczenie kapitału

    Podatki i stabilność systemu prawnego danego państwa coraz częściej stanowią same w sobie powód wyboru miejsca prowadzenia biznesu, ulokowania kapitału czy wręcz przeniesienia swojego ośrodka interesów. Wobec postępującej globalizacji i częstszych transgranicznych powiązań majątki przedsiębiorstw oraz osób fizycznych wymagają wykorzystania międzynarodowych struktur pozwalających na ich bezpieczne i efektywne pomnażanie.

    W ramach usług planowania podatkowego i zabezpieczania majątku wskazujemy Klientom najkorzystniejsze możliwości zabezpieczenia wypracowanego lub tworzonego kapitału. Pomagamy także rozwiązywać istniejące problemy związane z transgranicznymi powiązaniami. Niejednokrotnie wspieramy w sprawnym i efektywnym przekazaniu majątku między pokoleniami, uwzględniając międzynarodowe aspekty takich procesów.

    Układamy także odpowiednie struktury, by zabezpieczyć budowany majątek na przyszłość (usługi tzw. family offices).