EN PL
  • Przekształcenia, fuzje i przejęcia, upadłości

  • Struktury holdingowe, konta bankowe i brokerskie

  • Zarządzanie kryzysowe i strategiczne

    To bardzo indywidualna i delikatna dziedzina wsparcia dla Klientów. Żadna sytuacja wymagająca interwencji nie jest podobna do zaistniałej wcześniej, ani tym bardziej do problemów występujących u innego podmiotu. Nielojalność kontrahenta, inwestora lub osób wewnątrz struktury, ryzyko wrogiego przejęcia czy po prostu stania się ofiarą przestępstwa gospodarczego to tylko niektóre z negatywnych zjawisk, jakie mogą dotknąć przedsiębiorcę.

    W ramach pomocy oferujemy doradztwo przy identyfikowaniu zagrożeń, pomoc w rozwiązywaniu konkretnych zagadnień czy sporów, w tym wsparcie negocjacyjne oraz podjęcie stosownych kroków mających przywrócić utraconą pozycję. Klientom korporacyjnym oferujemy doradztwo przy podejmowaniu działań minimalizujących ryzyko zagrożeń w przyszłości.