EN PL
  • Przekształcenia, fuzje i przejęcia, upadłości

  • Struktury holdingowe, konta bankowe i brokerskie

    W świecie globalnej komunikacji i powszechnego dostępu do rynków całego świata nie sposób skuteczne konkurować bez otwarcia się na rynki inne niż lokalny. Bezpieczne struktury prawne prowadzonego lub planowanego biznesu oraz międzynarodowe postrzeganie przez potencjalnych partnerów to jedne z podstaw sukcesu, niezależnie od branży. Unia Europejska, Jednolity Obszar Gospodarczy, międzynarodowe umowy handlowe oraz globalizacja stwarzają wiele możliwości w tym zakresie.

    Oferujemy naszym Klientom dostęp do międzynarodowych struktur oraz wehikułów, które pozwolą na bezpieczne, efektywne i skuteczne prowadzenie biznesu w Europie i na świecie. Wspieramy w zaplanowaniu, wdrożeniu oraz administrowaniu strukturą międzynarodową. Pomagamy w wyborze i zakładaniu kont bieżących, inwestycyjnych, brokerskich, uzyskiwaniu gwarancji bankowych oraz innych instrumentów płatniczych.

  • Zarządzanie kryzysowe i strategiczne